CRC 2882 Duo vio-LINK-oto. Tadao Sawai:  Nakisuna-yo Singing Sand

Click for Larger Image

CRC 2882 Duo vio-LINK-oto. Tadao Sawai: Nakisuna-yo Singing Sand

Description

David Liptak: Ice Flowers; Michio Miyagi: Haru no Umi Spring Sea; Kaori Yonekura: Tokorozawa Ballad; Masanori Fujita: Micromotion II; Erik Satie: Gymnopedie No. 1; Ryuko Mizutani, koto; Pia Liptak, violin

Availability: In stock

$16.00

Details


ref: CRC2882